Znaleziono 17 artykułów

Stanisław Czarniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790-1826" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 28-33
Prace archeologów krakowskich z historii nauk geologicznych Stanisław Czarniecki s. 37-52
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Z dziejów starań o powołanie Akademii Górniczej w Krakowie" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Antonin S. Kleczkowski Jerzy Kowalczuk Karolina Targosz s. 59-65
Materiały redakcyjne Atlasu Geologicznego w Galicji Stanisław Czarniecki Zofia Martini s. 99-110
W sprawie popularyzacji historii nauk o ziemi Stanisław Czarniecki s. 131-133
Materiały źródłowe z zakresu historii polskich nauk geologicznych w ZSRR Stanisław Czarniecki s. 148-149
Sympozjum historii geologii w Erewanie i utworzenie Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych Stanisław Czarniecki s. 236-239
Nowe materiały do dziejów mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie profesury Jana Jaśkiewicza Stanisław Czarniecki Bolesław Schiller s. 243-262
"Gieołogija w Rossii pierwoj połowiny 19 wieka", czast I, W. W. Tichomirow, Moskwa 1960 : [recenzja] Stanisław Czarniecki W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 319-323
"Retrospektywna bibliografia geologiczna Polski oraz prac Polaków z zakresu nauk o Ziemi. 1750-1950. Uzupełnienia", Stanisław Czarniecki, Zofia Martini, Warszawa 1972 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Zofia Martini (aut. dzieła rec.) s. 365-368
Uwagi w sprawie dyskusji o historii górnictwa i jej popularyzacji Stanisław Czarniecki s. 369-373
"W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności", Stanisław Czarniecki, Janusz Wiltowski, Warszawa-Kraków 1972 : [recenzja] Ryszard Torchalski Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Janusz Wiltowski (aut. dzieła rec.) s. 370-372
O Wernadskim, dziejach paleobiogeochemii i popularyzacji nauki Stanisław Czarniecki Krzysztof Görlich s. 399-406
Trzy rocznice Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Czarniecki s. 416-418
"Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim", Stanisław Czarniecki, Kraków 1964 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) s. 613-615
"Gieołogija w Rossii pierwoj połowiny XIX wieka", Cz. 2: "Razwitije osnownych idiej i naprawlenij gieołogiczeskoj nauki", W. W. Tichomirow, Moskwa 1963 : [recenzja] Stanisław Czarniecki W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 622-625
Z historii nauk geologicznych na Słowacji Stanisław Czarniecki s. 811-813