Znaleziono 15 artykułów

Ryszard Torchalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiktor Hahn (1871-1959), historyk literatury, biograf, organizator życia naukowego Ryszard Torchalski s. 71-80
Wiktor Hahn (1871-1959) Ryszard Torchalski s. 117-120
O dokumentacji i retrospektywnej bibliografii historii nauki polskiej Ryszard Torchalski s. 133-135
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej". Seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 15-21, 1969-1971; Seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych", z. 14-15, 1970-1971; Seria D: "Historia Techniki i Nauk Technicznych", z. 5-6, 1969-1971; Seria E: "Zagadnienia ogólne", z. 4, 1970 : [recenzja] Ryszard Torchalski s. 155-158
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Ryszard Torchalski s. 205-206
Dwadzieścia lat "Studiów i Materiałów z dziejów Nauki Polskiej" Ryszard Torchalski s. 325-331
"W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności", Stanisław Czarniecki, Janusz Wiltowski, Warszawa-Kraków 1972 : [recenzja] Ryszard Torchalski Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Janusz Wiltowski (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Ambasador książki polskiej w Paryżu Władysław Mickiewicz", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Ryszard Torchalski Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 574-577
Obchody rocznicy kopernikowskiej Ryszard Torchalski s. 603-610
Posiedzenie Komitetu Ryszard Torchalski s. 651-654
Z prac nad przygotowaniem kolejnych tomów historii nauki polskiej Ryszard Torchalski s. 655-657
Nowe publikacje prof. B. H. Slichera van Batha Ryszard Torchalski s. 680-681
Obchody rocznicy kopernikowskiej Ryszard Torchalski s. 763-772
Otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Zygmuntowi Glogerowi Ryszard Torchalski s. 812-813
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Ryszard Torchalski s. 825-826