Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790-1826" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 28-33
Periodyki okresu zaborów jako źródła do historii zoologii w Polsce Jerzy Pawłowski s. 127-145
Dyskusja po referacie Tomasza Majewskiego "Trudne początki fitopatologii w Polsce" Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Tomasz Majewski Jerzy Pawłowski Zbigniew Wójcik s. 158-161
Michał Rybiński - kustosz Muzeum Komisji Fizjograficznej AU : w stulecie zgonu Jerzy Pawłowski s. 165-176
Profesor Gabriel Brzęk (1908-2002) - historyk zoologii polskiej Jerzy Pawłowski s. 177-190
Dyskusja po referacie Jerzego Pawłowskiego "Michał Rybiński - kustosz Muzeum Komisji Fizjograficznej AU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Jerzy Pawłowski Adam Strzałkowski s. 177-180
Karol Linneusz (1707-1778) w trzechsetną rocznicę narodzin Jerzy Pawłowski Alicja Zemanek s. 205-223
Dyskusja nad referatem Stefana Witolda Alexandrowicza "Historia i ostatnie lata działalności kopalni wosku ziemnego w Staruni" Adam Kotarba Henryk Kubiak Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 215-216