Znaleziono 5 artykułów

Edward Biłos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Osoba w społeczności lokalnej jako integrator dziedzictwa i kreacji kulturowej Edward Biłos s. 43-52
"Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" Edward Biłos s. 108-112
Problemy utrwalania i rekonstruowania empirycznej postaci procesu nauczania i uczenia się literatury Edward Biłos s. 135-141
Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej "Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole" Edward Biłos s. 145