Znaleziono 6 artykułów

Maria Barbara Stykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
"Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski", Maria Barbara Stykowa, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Prussak Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Intruz<< Maurycego Maeterlincka na scenach polskich (1894-1916)", Maria Barbara Stykowa, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 226
"Wiera Komissarżewska a teatr polski", Maria Barbara Stykowa, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 275
"Scena lubelska w czasie I wojny światowej", Maria Barbara Stykowa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 339
"Wśród mitów teatralnych Młodej Polski", pod red. Ireny Sławińskiej i Marii Barbary Stykowej, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Ireneusz Sikora Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 348-355