Znaleziono 6 artykułów

Władysława Łuszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Władysława Łuszczuk s. 5-7
Od Redaktora Władysława Łuszczuk s. 5
Od Redaktora Władysława Łuszczuk s. 5-7
Rodzina dysfunkcjonalna a zachowania agresywne dzieci w okresie dorastania Władysława Łuszczuk s. 7-18
"Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce", red. Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Iwona Wagner Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 82-87
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Sławomir Sztobryn Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 94-105