Znaleziono 7 artykułów

Iwona Wagner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie kreatywne : nowy paradygmat czy kontynuacja credo Heleny Radlińskiej? Iwona Wagner s. 7-14
Zagrożenie marginalizacją transformacyjną - wybrane aspekty zjawisk Iwona Wagner s. 55-65
Lokalne dylematy edukacyjne Iwona Wagner s. 66-71
"Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji", Iwona Wagner, Częstochowa 1995 Jolanta Urbańska Iwona Wagner (aut. dzieła rec.) s. 72-74
"Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce", red. Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Iwona Wagner Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 82-87
Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego — szanse i zagrożenia Iwona Wagner s. 189-197
Teoretyczno-praktyczne implikacje nowej analizy instytucjonalnej i jej przydatność w ocenie skutków transformacji Iwona Wagner s. 243-251