Znaleziono 8 artykułów

Sławomir Sztobryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sławomir Sztobryn s. 3-4
Słowo od redakcji Sławomir Sztobryn s. 3-5
Słowo wstępne Sławomir Sztobryn s. 4-6
Słowo wstępne Sławomir Sztobryn s. 5-6
Myśliciele religijni w świetle literatury czasopiśmiennej I połowy XX wieku : (część I) Sławomir Sztobryn s. 9-23
Badania nad myślą pedagogiczną w polskim czasopiśmiennictwie w pierwszych czterech dekadach XX wieku : dyskusje wokół Mikołaja Reja Sławomir Sztobryn s. 19-31
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Sławomir Sztobryn Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 94-105
Wprowadzenie do analizy współczesnej polskiej filozofii wychowania Sławomir Sztobryn s. 157-176