Znaleziono 7 artykułów

Danuta Drynda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Danuta Drynda s. 5-8
Podręcznik szkolny w poglądach pedagogów i dydaktyków Drugiej Rzeczypospolitej : próby poszukiwania teorii podręcznika Danuta Drynda s. 72-83
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Jakubiak Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 78-83
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Sławomir Sztobryn Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 94-105
"Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) : działalność i twórczość pedagogiczna", Grzegorz Michalski, Łódź [b.r.] : [recenzja] Danuta Drynda Grzegorz Michalski (aut. dzieła rec.) s. 96-98
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej spuściźnie naukowej Profesora Bogdana Suchodolskiego : Katowice, 10 kwietnia 1997 roku Danuta Drynda s. 106-110
"Słownik pedagogów polskich", pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak, Danuty Dryndy, Katowice 1998 : [recenzja] Józef Miąso Wanda Bobrowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) s. 163-165