Tytuł Rocznik Prasoznawczy
ISSN 1897-5496
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Prasoznawczy
2012, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizerunki kobiet na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” w latach 1946–2002 Zofia Sokół s. 11-36
Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej Marek Jachimowski s. 37-57
Współczesna prasa religijna w Rosji : próba typologii Marian Gierula s. 59-74
Powstanie i rozwój gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej (1945–1989) Krzysztof Wasilewski s. 77-92
Współczesna częstochowska radiofonia lokalna Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek s. 93-110
Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych Agnieszka Grzesiok-Horosz s. 111-129
Spojrzenie Orfeusza Katarzyna Walotek-Ściańska s. 131-141
Aleksander Widera – dziennikarz, folklorysta : szkic biograficzny Paweł Sarna s. 143-147
Polska prasa muzyczna i jej dziennikarze Iwona Łydek s. 149-169
Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej Marlena Kaczmarek s. 171-191
Rzecznicy prasowi w działalności media relations Sandra Hajduk s. 193-204
Międzynarodowa konferencja w Bonn na temat przyszłości prasy codziennej (6-7 listopada 2011 roku) Zbigniew Oniszczuk s. 207-208
Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja w Biełgorodzie (Rosja) Marian Gierula Aleksander Koroczyński s. 209-210
„Raport o śmierci polskich gazet", Tomasz Mielczarek, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Wasilewski Tomasz Mielczarek (aut. dzieła rec.) s. 211-215
„Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej", Marcin Florian Gawrycki, Warszawa 2011 : [recenzja] Marcin Florian Gawrycki Agnieszka Sikora s. 216-218
„Przewodnik literacki po Świecie. Śladami polskich pisarzy-podróżników", Andrzej Rozesłaniec, Warszawa 2011 : [recenzja] Monika Jacenik Andrzej Rozesłaniec (aut. dzieła rec.) s. 219-221
„Media w edukacji. Przestrzenie globalności – obszary lokalności” – ogólnopolska konferencja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Patrycja Szostok s. 222-223
15 lat studiów nad mediami w Preszowie Paweł Sarna s. 224-225
Konferencja naukowa w mieście olimpijskim Aleksander Ostaszewski Patrycja Szostok (tłum.) s. 226-226