Tytuł Rocznik Prasoznawczy
ISSN 1897-5496
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rocznik Prasoznawczy
2008, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7-8
System medialny w Słowacji : zarys problematyki Alicja Waliszewska s. 11-37
Specyfika reformowania rynku medialnego Ukrainy : osiągnięcia, problemy i perspektywy Juliana Palagniuk s. 39-55
Współczesne polskie czasopisma wysokonakładowe Tomasz Mielczarek s. 57-79
Uniformizacja dzienników lokalnych : studium przypadku "Gazety w Częstochowie" (1991-2007) Jolanta Dzierżyńska s. 81-94
Krajobraz prasy lokalnej Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej Katarzyna Brzoza s. 95-115
Tytuł - najmniejszy tekst prasowy Magdalena Ślawska s. 117-126
Przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II do Kazachstanu i Armenii : aspekt międzykulturowy dyskursu medialnego : próba analizy jakościowej Arkadiusz Dudziak s. 129-139
Franciszek Teofil Borys - zapomniany dziennikarz, poeta i dramaturg Dariusz Rott s. 141-144
Muzeum prasy i drukarstwa śląskiego im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie Dariusz Rott s. 145-148
"Wokół reportażu podróżniczego. T. 1", oprac. Elżbieta Malinowska, Dariusz Rott, Katowice 2004 ; "Wokół reportażu podróżniczego. T. 2", oprac. Dariusza Rott, Katowice 2007 : [recenzja] Anna Woźniakowska Elżbieta Malinowska (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 151-157
"Wojna w mediach", oprac. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Opole 2007 : [recenzja] Tomasz Mielczarek Bogusław Nierenberg (aut. dzieła rec.) Wiesława Piątkowska-Stepaniak (aut. dzieła rec.) s. 159-161