Tytuł Rocznik Prasoznawczy
ISSN 1897-5496
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Prasoznawczy
2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7-9
Przekształcenia przestrzeni medialnej województwa śląskiego Marek Jachimowski s. 13-36
System medialny w armenii : historia i współczesność Jurij Łuczyński Patrycja Szostok (tłum.) s. 37-52
Gazeta "Daily National Intelligencer" i jej redaktorzy Tatiana Alentiejewa Patrycja Szostok (tłum.) s. 53-66
Karol Kuryluk : redaktor "Sygnałów" i "Odrodzenia" Włodzimierz Wójcik s. 69-75
Zjawisko newsowości : zarys zagadnienia na przykładzie Radia Katowice i "Echa Miasta Katowice" Radosław Aksamit s. 77-93
Radiofonia w okresie transformacji ustrojowej w regionie świętokrzyskim Anna Cieślak s. 95-112
Dyrektywa "kabel-satelita" a polskie prawo autorskie Agnieszka Grzesiok-Horosz s. 113-126
Wybory samorządowe 2010 na łamach "Wiadomości Zagłębia" i "Kuriera Miejskiego" Joanna Gierula s. 127-148
Telewizja jako zagrożenie dla rodziny Magdalena Włosowicz-Kulawik s. 149-157
"Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939", oprac. Grażyna Wrona, Piotr Borowiec, Krzysztof Woźniakowski, Kraków-Katowice 2010 : [recenzja] Zofia Sokół Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 161-169
"Galaktyka języka Internetu", Joanna Wyrcza, Gdynia 2008 : [recenzja] Ilona Pawłowska Joanna Wyrcza (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Wokół reportażu podróżniczego. T. 3, Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia - szkice - materiały", oprac. Dariusz Rott, Mariusz Kubik, Katowice 2009 : [recenzja] Izabela Kieliś Mariusz Kubik (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 172-174
IV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu "Strategie medialne współczesnego świata" : Soczi 1-3 listopada 2010 Patrycja Szostok s. 175-177
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Radio a społeczeństwo. Radio and Society" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Mirosława Wielopolska-Szymura s. 178-179
"350 lat prasy polskiej 1661-2011" : konferencja naukowa w Krakowie, 18 stycznia 2011 roku Zofia Sokół s. 180-183