Tytuł Rocznik Prasoznawczy
ISSN 1897-5496
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rocznik Prasoznawczy
2009, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7-8
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji : historia i współczesność Jurij W. Łuczyński Justyna Dudek (tłum.) s. 11-30
Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym Jewgienija Korniłowa Anna Mielczarek (tłum.) s. 31-40
Od medialnego koncernu do partii politycznej Tomasz Mielczarek s. 41-57
Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego" Jolanta Dzierżyńska s. 59-74
System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej Michał Kaczmarczyk s. 75-93
Uwagi o analizie zawartości mediów Stanisław Michalczyk s. 95-109
Prasa i dziennikarstwo internetowe : wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego i autorskiego Franciszek Szpor s. 113-122
Etyka w dziennikarstwie : teoria a praktyka Sylwia Turzańska s. 123-130
Młodzi reklamożercy : czyli o percepcji reklamy przez studentów Katarzyna Walotek s. 131-138
Fotografia prasowa : wybrane aspekty praktyczne Przemysław Ruta s. 139-147
"Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980 - 13 grudnia 1981", Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Mielczarek s. 149-151