Tytuł Rocznik Prasoznawczy
ISSN 1897-5496
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Rocznik Prasoznawczy
2010, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7-8
Cechy publicystyki Adama Skwarczyńskiego na tle rozwoju stronnictwa Józefa Piłsudskiego do 1926 roku Grzegorz Oleksy s. 11-27
Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL Tomasz Mielczarek s. 29-49
Problemy współczesnego dziennikarstwa arabskiego Siergiej Michajłow Patrycja Szostok (tłum.) s. 51-72
"Obok wielkiej powieści - wielki reportaż" : recepcja krytyczna reportaży Lucjana Wolanowskiego : przegląd wybranych recenzji Anna Woźniakowska s. 75-84
Prasa dla Polaków w Irlandii Przemysław Ruta s. 85-94
Telewizja cyfrowa w Polsce : uwarunkowania prawne i organizacyjne Paweł Cyz s. 95-104
Nagłówek w sieci : budowa i funkcja nagłówków prasowych na przykładzie internetowego portalu miejskiego e-sosnowiec.pl Ilona Pawłowska s. 105-118
Częstochowska prasa reklamowa i bezpłatna : ekonomiczny wymiar lokalnego rynku prasowego Jolanta Dzierżyńska s. 119-128
Strategia gazety jako element przewagi rynkowej Michał Kaczmarczyk Dagmara Szastak-Zięba s. 129-139
Przekonać kobiety : czyli o strategiach perswazyjnych w reklamach kosmetyków Katarzyna Walotek-Ściańska s. 141-149
Kompendium wiedzy o Kapuścińskim : (Beata Nowacka, Ryszard Kapuściński : biografia pisarza) Jolanta Kubik Beata Nowacka (aut. dzieła rec.) Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 153-156
Nowe spojrzenie na stary świat : (Aleksandra Kunce, Antropologia punktów : rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego) Jolanta Kubik Aleksandra Kunce (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Strategie medialne współczesnego świata : III konferencja Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze (Rosja) Patrycja Szostok s. 161-164