Tytuł Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ISSN 2353-2734
Wydawca Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
2016, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwór Jana Tschammera w Dolnym Ustroniu w świetle inwentarza pośmiertnego z 1689 roku Wacław Gojniczek s. 9-33
”Ornamented farm” hrabiego Fryderyka Wilhelma von Reden w Bukowcu jako nowocześnie prowadzone gospodarstwo rolne na Śląsku Irma Kozina s. 34-51
Układy dworsko-folwarczne w ich kształcie w 2. połowie XIX i z początku XX wieku w krajobrazie współczesnego miasta Anna Steuer-Jurek Katarzyna Łakomy s. 52-74
Konie, czyli miłość i pasja rodziny Henckel von Donnersmarcków – studium zabudowań przystosowanych do hodowli koni Bożena Łebzuch s. 75-86
Urbarz wsi Siemianowice z 1789 roku jako źródło do badań powinności chłopów wobec górnośląskich właścicieli ziemskich Marcin Wądołowski s. 87-98
Dzieje chłopskiego rodu Zająców z Ogrodzonej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku Michael Morys-Twarowski s. 99-137
Salamonowie z Połomi Artur Paczyna s. 138-166
Treści ideowe polichromii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Żernicy Jerzy Gorzelik s. 167-183
Zmienne oblicza zabytków : z perspektywy historii i problemów konserwatorskich Jan Gałaszek s. 184-210
Konserwacja ludowych skrzyń polichromowanych ze zbiorów Muzeum w Raciborzu w latach 1997–2015 Julita Ćwikła s. 211-224
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Żernicy – wybrane problemy konserwatorskie Adrian Poloczek Agata Poloczek s. 225-237
Konserwacja ołtarzyka domowego i rzeźby św. Stanisława – eksponatów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Paulina Chyłka s. 238-253
Najcenniejsze zbiory sztuki sakralnej z Muzeum Miejskiego w Żywcu – historia, konserwacja i ekspozycja zabytków Dorota Firlej s. 254-268
Dwór w Wieszowie w latach 50. XX wieku : zabudowania i instalacje Stefan Kaczmarczyk s. 269-284
Recenzja książki Świat naszych przodków : tradycje wiosennego cyklu obrzędowego Monika Miczka-Pajestka A. Przybyła-Dumin (aut. dzieła rec.) s. 285-288
Publikacje naukowe Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” s. 289-291