Tytuł Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ISSN 2353-2734
Wydawca Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
2013, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Ćwiklicach w świetle najnowszych odkryć stęp do badań
Szanowni Państwo! Andrzej Sośnierz s. 7
Opowieść wspólnoty : na przykładzie wybranych gatunków prozy folklorystycznej Agnieszka Przybyła-Dumin s. 9-24
Zbóje z naszego regionu Dionizjusz Czubala s. 25-35
Czy rozważania dobiegły już końca? Rzecz o ostatnim hetmanie zbójnickim Żywiecczyzny – Jerzym Fiedorze zwanym Proćpakiem i jego legendzie Jan Rodak s. 36-47
Zbójnicy żywieccy w strofach starszych i nowszych Agnieszka Kastelik-Herbuś s. 48-60
Ondraszek i Juraszek (Ondráš i Juráš) : Postaci mityczne czy historyczne? Renata Putzlacher-Buchtová s. 61-74
Epilog zbójnickiego żywota Urszula Janicka-Krzywda s. 75-82
Muzeum na wolnym powietrzu w Katowicach (1929–1955) : Idee, plany i realizacja Piotr Rygus s. 83-98
„Wodzenie niedźwiedzia” : O możliwych wariantach interpretacji obrzędowości zapustnej na Górnym Śląsku Tomasz Liboska s. 99-120
Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Ćwiklicach w świetle najnowszych odkryć : wstęp do badań Barbara Klajmon s. 121-139
Fabryka fajek w Zborowskiem : wyniki dotychczasowych badań Barbara Grabny s. 140-151
Jan Socha – praca i pasja kowala z Bieńkowic Damian Adamczak s. 152-159
Sprawozdanie z badań konstrukcji drewnianej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Sierotach Barbara Klajmon Magdalena Strzelewska s. 160-169
Proza folklorystyczna u progu XXI wieku : bajka ludowa, legenda, anegdota oraz proza folklorystyczna u progu XXI wieku : podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna Dionizjusz Czubala s. 170-174