Tytuł Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ISSN 2353-2734
Wydawca Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
2014, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Państwo! Andrzej Sośnierz s. 7
Opowieść jako pieśń i „zabójstwo pieśni” : tradycja w aktualnych okolicznościach według Josepha Campbella Monika Miczka-Pajestka s. 9-22
Między tym, co „nasze” a atrakcją turystyczną : prywatne kolekcje i izby regionalne na Śląsku Cieszyńskim w perspektywie antropologicznej Grzegorz Studnicki s. 23-69
Rekonstrukcje obiektów archeologicznych w Polsce Szanse i wyzwania w perspektywie rozwoju turystyki archeologicznej Michał Pawleta s. 70-90
Oferta edukacyjna muzeum w kontekście podstawy programowej szkół ponadpodstawowych Dagmara Tomiczek s. 91-100
Kultura ludowa Beskidu Śląskiego na ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Paweł Roszak-Kwiatek Marcin Wądołowski s. 101-115
Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku Michael Morys-Twarowski s. 116-157
Konserwacja malowanej szafy ludowej ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Barbara Klajmon s. 158-173
Konserwacja i restauracja ściennego tabernakulum (sakrarium o budowie skrzyniowej) z Marianki Pasłęckiej : I połowa XV wieku Joanna M. Arszyńska Natalia Gruszczyk s. 174-191
Rzemiosło artystyczne na Zamku Tarnowice Stare – omówienie dawnych technik zdobniczych mebli na podstawie kolekcji zgromadzonej w Zamku Tarnowice Stare Anna Kempa s. 192-214
Tkane, dziane i filigranowe skarby, czyli co w śląskiej szafie piszczy Danuta Cholewa Małgorzata Pietrzak s. 215-231
Małe warsztaty i pracownie stolarskie pierwszych dziesięcioleci XX wieku : narzędzia i przyrządy Kazimierz Konsek s. 232-239
Młynarstwo tradycyjne – ginący zawód? : sprawozdanie z wyjazdu do Wielkiej Brytanii 20.08–28.08.2014 Paweł Roszak-Kwiatek s. 240-261
"Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców : miejsca i ludzie", Elżbieta Szot-Radziszewska, Kielce 2014 : [recenzja] Agnieszka Przybyła-Dumin Elżbieta Szot-Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 262-266