Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porażka Nowej Lewicy Herbert Marcuse Przemysław Pluciński (tłum.) s. 7-18
Teoria krytyczna Herberta Marcusego, ruchy społeczne i dialektyka "klęski Nowej Lewicy" Przemysław Pluciński s. 19-31
Filozofia we Francji André Tosel Ewa Kochan (tłum.) s. 33-48
Marks, Horkheimer, Bauman, Harman : globalizacja a problem emancypacji społecznej Halina Walentowicz s. 49-68
Marks autonomistów: poza dziewiętnastowieczną "episteme" Joanna Bednarek s. 69-90
Czytelnicy Marksa, czyli powrót do teorii tradycyjnej: św. Jürgen Aleksander Zbrzezny s. 91-104
Materializm historyczny jako teoria realizacji wolności Tomasz Rafał Wiśniewski s. 105-126
Nowe spory o religię : Bóg umarł, papieże uciekają Jerzy Kochan s. 127-145
Istota "chińskiego marksizmu" i "socjalizmu z chińską specyfiką" Zbigniew Wiktor s. 147-173
Kategoria własności siły roboczej w kontekście indywidualnego wkładu pracownika w procesie tworzenia bogactwa Ariel Modrzyk s. 175-191
Rewolucja - perspektywy : w poszukiwaniu rewolucyjnego proletariatu Tymoteusz Kochan s. 193-203
Korzyść z Marksa w debacie na temat obiektów własności intelektualnej Bartosz Mika s. 205-227
Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki Krystian Szocik s. 229-245
Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego jako filozofia polityczności "avant la lettre" Wiktor Marzec s. 247-266
Rzecz myśląca maszerująca : przyczynek do krytyki teorii ideologii "tout court" Michał Sokolski s. 267-286
Manifest liberalnej edukacji Marthy C. Nussbaum Oskar Szwabowski Martha C. Nussbaum (aut. dzieła rec.) s. 287-295
O pracy i obywatelskim dochodzie gwarantowanym Edward Karolczuk Antonio Negri (aut. dzieła rec.) Krzysztof Żaboklicki (tłum.) s. 296-308
Wojna i twarze jej ofiar Piotr Rymarczyk Judith Butler (aut. dzieła rec.) Agata Czarnacka (tłum.) s. 309-312
Noty o autorach s. 313-316