Znaleziono 5 artykułów

Wiktor Marzec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice (teorii) społecznych światów Wiktor Marzec s. 3-21
Amerykański dyskurs na temat zaangażowania militarnego na przykładzie debaty William Buckley vs. Noam Chomsky z 1969 roku Wiktor Marzec Agata Zysiak s. 234, 35-56
Psychoanaliza dyskursu? : wstępne uwagi o problemach z procedurą badawczą w "postpsychoanalitycznych" naukach społecznych Wiktor Marzec s. 39-52
Zapomniani protoplaści : archeologia refleksji o sadyzmie i masochizmie Wiktor Marzec s. 220-233
Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego jako filozofia polityczności "avant la lettre" Wiktor Marzec s. 247-266