Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozof wobec zmiany Jerzy Kochan s. 7-8
Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault Warren Montag Mateusz Janik (tłum.) s. 9-33
Deleuze/Foucault: alians filozoficzny Bartłomiej Błesznowski s. 35-56
Braidotti Marietta Radomska s. 57-74
W sprawie zaangażowania intelektualistów : rzecz o Jean-Paulu Sartrze Katarzyna Bartosiak s. 75-97
Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją : krytyka artystyczna Alfreda Ligockiego w latach 1954 - 1975 Magdalena Strzałkowska s. 99-117
„Artysta jest z natury lewicowy, a tworzy sztukę z natury prawicową” : paradoksy politycznego zaangażowania artysty Anna Gruszka s. 119-130
Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran Katarzyna Tanalska s. 131-146
„Rzeczywisty tajny radca” : Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus Tomasza Manna Ryszard Różanowski s. 139-119
Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości w filozofii Alberta Camusa Piotr Cielecki s. 147-167
Egzystencjalne znaczenie lęku : Kierkegaard, Pilich, Balthassar Andrzej Słowikowski s. 169-192
Egzystencjalne znaczenie lęku : Kierkegaard, Pilich, Balthassar Andrzej Słowikowski s. 169-192
U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a – David Hume Bogdan Banasiak s. 221-241
Dwuznaczność ciała : Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia Renaud Barbaras Małgorzata Kowalska (tłum.) Maria Szabat (tłum.) s. 243-249
Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią Jeffrey S. Librett Tomasz Załuski (tłum.) s. 251-269
Ken Wilber : ewolucja świadomości podmiotowej Tomasz Kochan s. 271-281
Komu służy polityka uznania? : o multikulturalizmie Charlesa Taylora Monika Bobako s. 283-300
Cała seria pomyłek Marta Matylda Kania s. 301-312
Narzucony system Jacek Tittenbrun Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 313-319
Imperium jako wróg Edward Karolczuk Michael Hardt (aut. dzieła rec.) Antonio Negri (aut. dzieła rec.) A. Kołbaniuk (tłum.) S. Ślusarski (tłum.) s. 320-334
Zamiast neoliberalnej hegemonii Karol Morawski E. Laclau (aut. dzieła rec.) Ch. Mouffe (aut. dzieła rec.) S. Królak (tłum.) s. 335-337