Tytuł Annales Neophilologiarum
ISSN 1734-4557
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Annales Neophilologiarum
2011, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Parrhêsia» : la parole de la liberté : l'accréditation de la parole Nelli Przybylska s. 5-22
«Vero Italiano» : niezwykły bohater powstania styczniowego : o literackiej biografii Elbano Stanislao de Bechi Ewa Tierling-Śledź s. 23-39
Релгиозное возрождение русской эмиграции Zoja Kuca s. 41-57
Kobiety w łagrach Tatiana Czerska s. 59-74
Intertextual Masks of Joseph Conrad's Reminescences Agnieszka Adamowicz-Pośpiech s. 75-89
К вопросу функциональности зрительной перцепции в русской языковой картине мира Daria Słupianek-Tajnert s. 91-108
Phraseologismen im zweisprachigen Wörterbuch : Anmerkungen zum Problem der zielsprachigen Äquivalente im deutsch-polnischhen Teil des PONS großwörterbuches Anna Sulikowska s. 109-119
The Development of English Education in the Years 1830-1914 Anna Maria Tomczak s. 121-134
Entre traditions historiques et logiques politiques de la Guerre Froide (1945-1989) : les langues éntrangères en Pologne à travers les exemples du Français et de l'Allemand Pierre-Frédérick Weber s. 135-148