Znaleziono 5 artykułów

Tatiana Czerska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Oswajanie obcości", czyli "shelter writing" w kobiecej prozie wspomnieniowej Drugiej Emigracji Tatiana Czerska s. 173, 30-38
Kobiety w łagrach Tatiana Czerska s. 59-74
Płeć i wygnanie Tatiana Czerska s. 161-170
Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig Tatiana Czerska s. 163-174
Kobiety i twórczość muzyczna w prozie autobiograficznej Tatiana Czerska s. 194-204