Tytuł Annales Neophilologiarum
ISSN 1734-4557
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Annales Neophilologiarum
2009, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lyrisches Krisenmanagement : Annotationen zur Analyse und Interpretation von Friedrich Hölderlins "Hälfte des Lebens" Wolfgang D. Brylla s. 5-19
Deutschsprachige Pressepolonica des 16. und 17. Jahrhunderts Anna Just s. 21-36
Le partii que j'ai pris d'écrire et de me cacher... Brigitte Louichon s. 37-49
Pochód szkieletów : jeszcze o powstaniu warszawskim Katarzyna R. Łozowska s. 51-71
Sprache – Kultur – Idiokultur - Interkulturalität : Anmerkungen zur Begriffsunterscheidung Reinhold Utri s. 73-86
Past into Present and Back : A (Mis)Use of the Southern History in Edward P. Jones' "The Known World" Beata Zawadka s. 87-97
Lenition Processes : Neutralisation of Phonological Contrasts Sylwester Jaworski s. 99-114
О сочинении предикативных единиц различной коммуникативной направленности Svetlana Nevzorova s. 115-127
Póki świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem – językowy stereotyp Niemca : (model archaiczny) Barbara Rodziewicz s. 129-135
Właściwości indywidualne ułatwiające i utrudniające osiąganie sukcesu w procesie studiowania języka obcego Krystyna Janaszek s. 137-151
Influence des facteurs psychologiques sur la prise de parole chez les étudiants du français langue étrangère Sylwia Kalińska s. 153-167
Vers la pédagogie du projet : propositions pour la formation littéraire des étudiants en philologie romane en Pologne Beata Kędzia-Klebeko s. 169-184
"Den Irrtum, liquidieren : Bücherverbrennungen im Mittelalter", Thomas Werner, Göttingen 2007 : [receznja] Waldemar Jagodziński Thomas Werner (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie", Marek Łaziński, Warszawa 2008 : [recenzja] Anna Just Marek Łaziński (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Sick of Sick? : ein Streifzug durch die Sprache als Antwort auf dem „Zwiebelfisch”", André Meinungen, Berlin 2008 : [recenzja] Maciej Leszczyński André Meinungen (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Interkulturelles und mehrsprachiges Lehren und Lernen : zwölf Beiträge zur Fremdsprachendidaktik", Peter Doyé, Tübingen 2008 : [recenzja] Reinhold Utri Peter Doyé (aut. dzieła rec.) s. 195-199