Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kultura i Edukacja
2007, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gastona Bachelarda teoria "przeszkód poznawczych" w kontekście pytania o uwarunkowania rozwoju wiedzy naukowej Adam Dubik s. 7-22
Świat się rusza – szkic z komunikacji międzykulturowej Urszula Kusio s. 23-35
Wartości w pedagogice społecznej – zarys problemu Wojciech Sroczyński s. 36-51
Psychoanaliza w pismach Jürgena Habermasa Agata Kaplon s. 52-65
Spór o ewolucję w szkole amerykańskiej – o społecznych przyczynach antyewolucjonizmu w USA Stanisława Burdziej s. 66-74
Specyfika socjalizacyjna rodziny robotniczej z perspektywy pytania o awans społeczny Joanna Głuszek s. 75-94
Zmiany w postawach, działaniach i zachowaniach w społeczeństwie australijskim od II wojny światowej Mieczysław Sprengel s. 95-105
Wacław Tokarz – Janusz Jędrzejewicz – Marian Kukiel (między oświatą a polityką) Roman Tomaszewski s. 106-115
Zapomniane ogniwo kultury polskiej – działalność edytorska 2 Korpusu Polskiego Joanna Dąbrowska s. 116-122
Doktorat honoris causa dla profesora Wincentego Okonia Leszek Pawelski s. 123-127
Półwiecze działalności naukowej – jubileusz prof. Andrzeja Piskozuba Andrzej Chodubski Andrzej Piskozub s. 128-140
"Fani-Chuligani: rzecz o polskich kibolach.: studium socjologiczne", Jerzy Dudała, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Skuza Jerzy Dudała (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Pakt jasności: o inteligencji Zła", Jean Baudrillard, Warszawa 2005 : [recenzja] Kazimierz Wieczorkowski Jean Baudrillard (aut. dzieła rec.) s. 146-151
"Friedrich Nietzsche w publicystyce i literaturze polskiej lat 1919–1939", Grzegorz Kowal, Patrycja Przywara Grzegorz Kowal (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Bernard Chrzanowski 1861–1944", Grzegorz Łukomski, Poznań-Opalenica 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Grzegorz Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"II Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego” oraz „XII Festiwal Słowian i wikingów", czyli jak połączyć zabawę z nauką Michał Bbogacki s. 155-160
Sprawozdanie z IV Augustowskiego Spotkania Naukowego Edukacja w Dialogu i Perspektywie Alina Szwarc-Adamiuk Monika Zińczuk s. 160-164