Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kultura i Edukacja
2008, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O prawdzie, edukacji i kulturze logicznej Urszula Wybraniec-Skardowska s. 7-24
Przedmiot manipulacji czy narzędzie kulturowej rewolty i fizycznego wyzwolenia – czyli o zawłaszczeniu ciał współczesnych nastolatek przez kulturę konsumpcyjną Anna Wójtewicz s. 25-39
Młodzi: jak żyć? Zofia Remiszewska s. 40-52
Reklama w kontekście relacji społecznych Katarzyna Cantarero s. 53-69
Uwagi na marginesie „życia niewartego życia” (Life not worth living), czyli – spór personalistycznej bioetyki chrześcijańskiej z bioetyką utylitarystyczną wokół możliwości unicestwienia "ułomnego" życia ludzkiego Marcin Leźnicki s. 70-87
Kobiety do szydełkowania, mężczyźni do matematyki: o niejasnościach wokół edukacji zróżnicowanej Katarzyna Nagórny s. 88-101
"Ręka Boga": futbol jako metafora współczesnej kultury w krajach Ameryki Łacińskiej Jakub Sokołowski Aleksandra Stelmach s. 102-112
Rola wiedzy, instytucji wiedzy i rządu australijskiego w społeczeństwie wielokulturowym w Australii Mieczysław Sprengel s. 113-128
Edukacja jako narzędzie integracji cudzoziemców Rafał Sielaczek s. 129-138
"Stygmat społeczny", Elżbieta Czykwin, Warszawa 2007 : [recenzja] Marzena Rusaczyk Elżbieta Czykwin (aut. dzieła rec.) s. 139-146
"Stygmat społeczny", Elżbieta Czykwin, Warszawa : [recenzja] Elżbieta Czykwin Dominika Łęcka s. 146-153
Komentarz do recenzji książki "Stygmat społeczny" Elżbieta Czykwin s. 153-159
Sprawozdanie z konferencji: Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy Agnieszka Jeran s. 159-163