Znaleziono 7 artykułów

Agnieszka Jeran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzie nauki w Polsce – między mobilnością a migracją Agnieszka Jeran s. 7-20
Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce Agnieszka Jeran Piotr Matczak Maciej Milewicz Krzysztof Mączka s. 43-57
Rodzina i znajomi - kapitał społeczny w znajdowaniu pracy Agnieszka Jeran s. 43-58
Komfort akustyczny w biurach typu open space w narracji projektantów Anita Basińska Agnieszka Jeran s. 80-90
Home sweet work : praca w wersji Ikea Anita Basińska Agnieszka Jeran s. 136-147
Sprawozdanie z konferencji: Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy Agnieszka Jeran s. 159-163
Jakość i warunki życia – perspektywa mieszkańców i statystyk opisujących miasta na przykładzie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka Agnieszka Jeran s. 222-235