Znaleziono 38 artykułów

Andrzej Chodubski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy we współczesnym życiu diasporalnym Andrzej Chodubski s. 7-16
Rozwój samorządności w Polsce a wyzwania przemian cywilizacyjnych Andrzej Chodubski s. 9-22
Kultura polityczna w przestrzeni integrującej się Europy Andrzej Chodubski s. 9-20
Współczesna edukacja a wektory przemian cywilizacyjnych Andrzej Chodubski s. 9-21
Wektory współczesnych przeobrażeń życia kulturowego Polonii amerykańskiej Andrzej Chodubski s. 9-29
Przywództwo jako wartość kulturowo-cywilizacyjna Andrzej Chodubski s. 9-27
Edward Stefan Machczyński (1836-1873) - płocczanin, zapomniany poeta kaukaski, powstaniec 1863 roku Andrzej Chodubski s. 9-16
Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej Andrzej Chodubski s. 13-26
Gdynia 2010 w świadomości studentów Andrzej Chodubski s. 13-23
"Ojcowie" Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej Andrzej Chodubski s. 15-28
Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni Andrzej Chodubski s. 17-27
Jednostka a przemiany cywilizacyjne w perspektywie XXI wieku Andrzej Chodubski s. 17-28
Płock a współeczne wartości kulturowo-cywilizacyjne świata Andrzej Chodubski s. 23-28
O działalności i mecenacie kulturalnym inżyniera górnika-geologa Witolda Zglenickiego Andrzej Chodubski s. 26-34
O rodzinie Smoleńskich z Grabienic Małych Andrzej Chodubski s. 27-32
Mikołaj i Józef Antoni Podoscy - wojewodowie płoccy XVIII wieku Andrzej Chodubski s. 30-36
Z działalności pedagogicznej i pisarskiej Wincentego Dawida (1816-1897) Andrzej Chodubski s. 32-39
Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych Andrzej Chodubski s. 41-57
Wartości kulturowo-cywilizacyjne w rozwoju tożsamości Gdańska Andrzej Chodubski s. 61-76
Polacy w nurcie przeobrażania kulturowego Kaukazu w XIX i na początku XX wieku Andrzej Chodubski s. 63-75
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pogranicze a badania politologiczbe Andrzej Chodubski s. 68
O osadnictwie ormiańskim na Wybrzeżu Gdańskim Andrzej Chodubski s. 83-95
Metodologia jako szczególna wartość badań politologicznych Andrzej Chodubski s. 90-101
Półwiecze działalności naukowej – jubileusz prof. Andrzeja Piskozuba Andrzej Chodubski Andrzej Piskozub s. 128-140
"Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku", Andrzej Chodubski, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 158
Integracja Europy w wizji politycznej „ojców założycieli” i Jana Pawła II Andrzej Chodubski s. 167-182
Państwo w kształtującym się ładzie informacyjnym Andrzej Chodubski s. 170-184
"Wstęp do badań politologicznych", Andrzej Chodubski, Gdańsk 1995 : [recenzja] Waldemar Paruch Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Europa Środkowo-Wschodnia jako przestrzeń pogranicza Andrzej Chodubski s. 219-230
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysów Adama i Alfonsa Sierakowskich oraz Stanisława Sikorskiego Tadeusz Oracki Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 289-294
Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO Andrzej Chodubski s. 300-309
Wyzwania przemian cywilizacyjnych w państwach Morza Bałtyckiego Andrzej Chodubski s. 343-359
"Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku", Andrzej Chodubski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Semków Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 379-385
70 lat do różnorodności: mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Andrzej Chodubski s. 395-408
W kręgu sienkiewiczianów Andrzej Chodubski A. Surzyńska-Błaszak (aut. dzieła rec.) s. 417-422
Ludwik Młokosiewicz (1831-1909) - pionier badań flory i fauny Kaukazu Andrzej Chodubski s. 421-428
"Witold Zglenicki - <<polski Nobel>> - 1850-1904", Andrzej Chodubski, Płock 1984 : [recenzja] Krzysztof Baranowski Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 821-822
Paweł Potocki (1879-1932), pionier eksploatacji ropy naftowej spod dna morskiego Andrzej Chodubski s. 981-994