Znaleziono 61 artykułów

Tadeusz Oracki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antoni Donimirski (1846-1912) - niesłusznie zapomniany Pomorzanin, Polak i Europejczyk Tadeusz Oracki s. 3-40
Streszczenia rozpraw doktorskich Krystyna Jakowska Jadwiga Kotarska Renarda Kazimiera Ocieczek Tadeusz Oracki Danuta Żebrowska s. 59-72
Nowa antologia Tadeusza Orackiego Andrzej Staniszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 63-69
Odpowiedź na recenzję Andrzeja Staniszewskiego Tadeusz Oracki Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
"Poezja ludowa Warmii i Mazur. Antologia", wybrał i oprac. Tadeusz Oracki, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Chojnacki Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 72-74
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Jacek Trawczyński Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
W związku z artykułem Stanisława Życińskiego o skarbcu katedry fromborskiej Tadeusz Oracki Stanisław Życiński (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Dyskusje i polemiki wokół "Słownika" Stefana Ramułta w latach 1893-1914 Tadeusz Oracki s. 81-103
"Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera", Tadeusz Oracki, "Literatura Ludowa" 1973, nr 4/5 : [recenzja] Tadeusz Swat Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 88-89
Sprostowanie biograficzne do książki Lecha Trzeciakowskiego Tadeusz Oracki Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 97-101
Odpowiedź na recenzję Władysława Chojnackiego Tadeusz Oracki s. 169-170
Reymont – teatr – film – radio : rekonesans Tadeusz Oracki s. 173-186
"Na Warmii i w Westfalii. Wspomnienia", Michał Lengowski, wstęp i oprac. Janusz Jasiński, Warszawa 1972 : [recenzja] Tadeusz Oracki Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Lengowski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Krzysztof Kaldenbach - zapomniany miłośnik języka i kultury polskiej : (przyczynek do dziejów piśmiennictwa polskiego w Królewcu w XVII wieku) Tadeusz Oracki s. 185-196
Smętek na tropach Ziółkowskiej Tadeusz Oracki Aleksandra Ziółkowska (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Odpowiedź na ankietę "10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku" Tadeusz Oracki s. 202-203
Dzieje Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w ujęciu Stanisława Achremczyka Tadeusz Oracki Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI - XX wiek. = Die hervorragenden Polen in Kōnigsberg 16.-20 Jh", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, wstęp i redakcja Janusz Jasiński, Olsztyn 2005 : [recenzja] Mirosław Ossowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata 1966–2012 : tematyka humanistyczno-społeczna", Tadeusz Oracki, Gdańsk 2014 : [recenzja] Anna Bogdańska Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920 : uzupełnienia i sprostowania Tadeusz Oracki s. 229-235
Sylwetki polskich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939 Tadeusz Oracki s. 253-273
Krzysztof Kaldenbach - poeta z Królewca (1613-1698) Tadeusz Oracki s. 257-265
Jan Tuczyński (22 grudnia 1918 - 19 marca 2003) Tadeusz Oracki s. 263-269
W sprawie sprostowań i uzupełnień Wiktora Steffena Tadeusz Oracki s. 265-266
Odznaczenia Pomorzan w drugiej Rzeczypospolitej : materiały prasowe do bibliografii Tadeusz Oracki s. 265-271
"Warmia i Mazury", Eugeniusz Paukszta, Warszawa 1962 : [recenzja] Tadeusz Oracki Eugeniusz Paukszta (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera", Tadeusz Oracki, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 283
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysów Adama i Alfonsa Sierakowskich oraz Stanisława Sikorskiego Tadeusz Oracki Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne", Tadeusz Oracki, Olsztyn 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 289-291
Warszawscy 'odkrywcy' Warmii i Mazur Tadeusz Oracki s. 293-295
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Walenty Piłat Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960", Władysław Jan Grabski, Warszawa 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Tadeusz Oracki Władysław Jan Grabski (aut. dzieła rec.) s. 299-304
Działacze Warmii i Mazur odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości (1932-1938) Tadeusz Oracki s. 317-328
Jan Schreiber (Szreiber) 1901-1950 : przyczynek do biografii Tadeusz Oracki s. 333-339
"Mazury i Warmia w okresie 1800-1914", Tadeusz Oracki, [w:] "Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 339-343
"Na tropach Smętka", Melchior Wańkowicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Tadeusz Oracki Melchior Wańkowicz (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Kościół w dziejach języka polskiego", Stanisław Rospond, Wrocław 1985 : [recenzja] Tadeusz Oracki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 348-353
Na marginesie artykułu Zbigniewa Chojnowskiego Tadeusz Oracki Zbigniew Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 373
Bogdana Suchodolskiego wizja kultury polskiej Tadeusz Oracki s. 403-415
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Tadeusz Oracki Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 414-419
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku", T. 1, Tadeusz Oracki, Olsztyn 1984 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 425-430
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 430-434
"Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku", Tadeusz Oracki, Warszawa 1976 : [recenzja] Tadeusz Swat Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 435-438
Z zagadnień biografistyki Warmii i Mazur Tadeusz Oracki s. 437-449
W związku z książką Józefa Poklewskiego o Świętej Lipce Tadeusz Oracki s. 448-450
Redakcja "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w Olsztynie Janusz Jasiński Józef Judziński Tadeusz Oracki s. 485
W związku z artykułem Marii Walo o W. T. Wisłockim Tadeusz Oracki Maria Walo (aut. dzieła rec.) s. 491-492
Nowy zestaw wierszy Michała Kajki Andrzej Staniszewski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Kajka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 499-510
Metody odczytywania Kajki przez Staniszewskiego Janusz Jasiński Tadeusz Oracki s. 511-516
"Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur", oprac. Tadeusz Oracki, Olsztyn 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 515-517
Przeciw współczesnej rehabilitacji Marcina Gerssa Tadeusz Oracki s. 521-530
Mazurzy i Warmiacy jako profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1818-1831 : (z zagadnień wkładu Mazurów i Warmiaków do nauki i kultury polskiej w XIX wieku) Tadeusz Oracki s. 528-557
Arnold Kwietniowski - zapomniany dziennikarz polski z Królewca Tadeusz Oracki s. 531-538
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego Tadeusz Oracki Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 553-560
"Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii", T. 1: A-E, pod red. Kazimierza Dopierały, Toruń 2003 : [recenzja] Tadeusz Oracki Kazimierz Dopierała (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich Nagród Nobla 1901-2000", Tadeusz Oracki, Gdańsk 2003 : [recenzja] Irena Pereszczako Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 582-583
O nowym plagiacie Tadeusz Oracki s. 587-592
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939", oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Lublin 1999 : [recenzja] Tadeusz Oracki Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 664-667
"20 lat pracy publicznych bibliotek powszechnych województwa olsztyńskiego 1946-1966", praca zbiorowa pod red. Jana Burakowskiego, Olsztyn 1966 : [recenzja] Tadeusz Oracki Jan Burakowski (aut. dzieła rec.) s. 667-669
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 821-822