Tytuł Załącznik Kulturoznawczy
ISSN 2392-2338
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Załącznik Kulturoznawczy
2014, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 7-8
Polska subkultura otaku wobec źródeł japońskich Małgorzata Rutkowska s. 9-25
Droga do wykluczenia : neoliberalny dyskurs wokół prywatyzacji warszawskich szkół i stołówek Mateusz Romanowski s. 26-59
Obraz św. Hildegardy z Bingen w polskiej kulturze współczesnej Joanna Tarnawska s. 60-86
Topos długich uszu : transfiguracje symbolu królika Bartłomiej Walczak s. 87-102
Znaczenie włosów w obrzędach żałobnych wybranych kultur antycznych : grecko-rzymskiej i egipskiej Beata Liwoch s. 103-115
On some narrations in the (post)industrial design field Paweł Możdżyński s. 116-126
Postać sceniczna w teatrze narracyjnym : "Lipiec" Iwana Wyrypajewa, "Biesiada u hrabiny Kotłubaj" Ireny Jun Klaudyna Desperat s. 127-157
Audiowizualne oblicza przesądu : o niektórych funkcjach motywu lustra w dziele filmowym Agnieszka Kuc s. 158-178
Motyw łabędzia w filmach "Piknik pod Wiszącą Skałą" Petera Weira i "Czarny łabędź" Darrena Aronofsky'ego Paulina Margas s. 179-214
Symfonia wielkiego miasta : o wizerunku Nowego Jorku w "Manhattanie" Woody'ego Allena Magdalena Karkiewicz s. 215-241
Marzec '68 w polskim kinie : o "Różyczce" Jana Kidawy-Błońskiego Katarzyna Bałdyga s. 242-258
Zagubieni w labiryncie : trzy współczesne obrazy filmowe – trzy przestrzenie zagubienia : (szkic interpretacyjny) Karolina Sieńkowska s. 259-299
"Światło jest życiem..." Jak nadać obrazowi duszę - analiza środków operatorskich : (wybrane przykłady) Wojciech Gruszczyński s. 300-326
Proust, metodą Ollendorffa Jan Zieliński s. 327-349
Prywatne apokalipsy końca wieku : O "Powieści naturalnej" Georgiego Gospodinowa Anelia Radomirova s. 350-368
Niepokój Sartre'a, trwoga Abrahama, pies Dostojewskiego : od tragizmu wyboru do egzystencjalnej hermeneutyki oraz powieściowej "mądrości niepewności" Piotr Jakubowski s. 369-395
Gdy Rylski spotyka się z Nabokovem... : ("Dziewczynka z hotelu "Excelsior"" i fenomen nimfetki) Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 396-409
Między wiedzą a widzeniem : o sposobach przedstawiania świata w "Balzakianach" Jacka Dehnela Monika Kwaśnik s. 410-429
Fortune and misfortune of Italian chivalric literature in the early modern Poland Joanna Pietrzak-Thébault s. 430-448
Wpływ medium cyfrowego na konstruowanie nowych zależności pisma i obrazu Agnieszka Smaga s. 449-470
Gracz w roli narratora : na przykładzie gier komputerowych typu FPP Juliusz Konczalski s. 471-497
Visual hiperbole in advertising : (reconnaissance) Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 498-522
"Nie wstydzimy się narracji" Klaudyna Desperat Irena Jun s. 523-529
Niedom : przekraczanie idei domu rodzinnego w mieszkaniu migracyjnym Marcin Jewdokimow Magdalena Łukasiuk s. 530-540
Rola i znaczenie pamięci o KL Aushwitz-Birkenau w edukacji historycznej Polaków i Niemców : konfrontacja pamięci indywidualnej z doświadczeniem miejsca Agnieszka Praga s. 541-665
Dystrybucja filmowa : fakty i mity Anna Wróblewska s. 666-671
Pogranicza wielokulturowe - lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe : [zaproszenie na konferencję] s. 672
    Zacytuj
  • Udostępnij
Szybkość w kulturze : [zaproszenie na konferencję] Brygida Pawłowska-Jądrzyk Agnieszka Smaga s. 673-677
Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury : [zaproszenie na konferencję] Monika Jazownik Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 678-680
Polski dom. Przemiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce : [zaproszenie na konferencję] s. 681-684
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rzecz w kulturze współczesnej : [zaproszenie na konferencję] s. 685-688