Tytuł Ekonomia Międzynarodowa
ISSN 2082-4440
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Ekonomia Międzynarodowa
2010, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielki Jedwabny Szlak jako prolog gospodarki światowej Jurij Latow s. 5-25
Inkubatory przedsiębiorczości jako forma wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach Krzysztof Świeszczak s. 26-37
Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez podmioty dyplomacji ekonomicznej i handlowej Magdalena Sobczak s. 38-49
Załamanie światowych obrotów handlowych na przełomie 2008 i 2009 roku – przegląd potencjalnych przyczyn Piotr Gabrielczak Tomasz Serwach s. 50-66
Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) i jego postanowienia dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych Adam Marszk s. 67-85