Tytuł Ekonomia Międzynarodowa
ISSN 2082-4440
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Ekonomia Międzynarodowa
2014, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowe determinanty deinternacjonalizacji polskich spółek akcyjnych w latach 2008–2011 Wirginia Doryń s. 111-125
Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek umiędzynarodowienia działalności gospodarczej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 126-135
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych Judyta Lubacha-Sember Liwiusz Wojciechowski s. 136-149