Znaleziono 4 artykuły

Piotr Gabrielczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Produktywność a ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw : przypadek województwa łódzkiego Piotr Gabrielczak Tomasz Serwach s. 7-28
Rola kanału handlowego i finansowego w zarażeniu państw rozwiniętych i rozwijających się Piotr Gabrielczak s. 25-41
Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego Piotr Gabrielczak Agnieszka Kłysik-Uryszek s. 45-59
Załamanie światowych obrotów handlowych na przełomie 2008 i 2009 roku – przegląd potencjalnych przyczyn Piotr Gabrielczak Tomasz Serwach s. 50-66