Znaleziono 5 artykułów

Patrycja Ziomek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"400-lecie klasztoru sióstr bernardynek na ziemi wieluńskiej [400 Years of the Monastery of the Franciscan Observants Sisters in Wieluń]", red. Jan Książka, Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 : [recenzja] Patrycja Ziomek Jan Książka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 394
"Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku [Immovable Property of the City of Cracow during the Four-Year Sejm. A description from 1792], ed. Kamila Follprecht, Kraków 2007 : [recenzja] Patrycja Ziomek Kamila Follprecht (aut. dzieła rec.) s. 397
"Kaplica błogosławionego Czesława we Wrocławiu [The Chapel of Blessed Ceslaus in Wrocław], Mirosław Nowak, Warszawa 2011 : [recenzja] Patrycja Ziomek Mirosław Nowak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Cocto latere nobilitavit. O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa [Cocto latere nobilitavit. Brick walls of medieval churches in Cracow]", Tomasz Węcławowicz, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Węcławowicz Patrycja Ziomek s. 403
"Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści [Prince Stanisław Herakliusz Lubomirski and artists]", Mariusz Karpowicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Patrycja Ziomek Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 437