Znaleziono 9 artykułów

Mariusz Karpowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obrazy Czechowicza u warszawskich Wizytek Mariusz Karpowicz s. 7-21
Obrazy Czechowicza u warszawskich Wizytek Mariusz Karpowicz s. 7-21
Matteo Castello i zamek w Zbarażu Mariusz Karpowicz s. 79-82
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Uwagi o aplikacjach na obrazy i roli sreber w dawnej Rzeczypospolitej [Streszczenie] Mariusz Karpowicz s. 95-96
Personificatio Virtutis Heroicae Mariusz Karpowicz s. 139
"Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści [Prince Stanisław Herakliusz Lubomirski and artists]", Mariusz Karpowicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Patrycja Ziomek Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 437
Przemiany mentalności na przykładzie nagrobków polskich XVIII wieku Mariusz Karpowicz s. 457-474
"Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III", Mariusz Karpowicz, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"Piękne nieznajome. Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku", Mariusz Karpowicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 589-591