Znaleziono 86 artykułów

Jacek Wrzesiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba interpretacji struktury społecznej ludności na cmentarzysku : doniesienie wstępne Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 13-27
Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 21-45
W poszukiwaniu możliwości odtworzenia osobniczego stanu zdrowia na podstawie materiału wykopaliskowego Włodzimierz Bulikowski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 41-52
Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 63-75
Tarło - kim był mężczyzna pochowany na cmentarzysku w Dziekanowicach? Jacek Wrzesiński s. 65-70
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 67-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 1, zespół pałacowy, gród, AZP 50-32/22, St. 2: podgrodzie, AZP: 50-32/23 Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 70-71
Tkaniny z grobów Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-94
Problem siatki arowej na przykładzie Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 71-76
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-73
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-72
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wspólny grób kobiety i mężczyzny - przykład z Dziekanowic, stan. 22 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 77-88
Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 Jacek Wrzesiński s. 79-80
Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/22 Jacek Wrzesiński s. 81-82
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 1 (gród, AZP 50-32/22, St. 2 (podgrodzie), AZP 50-32/23 Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 82-83
Rybitwy-Ostrów Lednicki, st. 1, gm. Łubowo, woj. poznańskie Jacek Wrzesiński s. 84-85
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Janusz Górecki Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 85-86
Noże żelazne w grobach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach Jacek Wrzesiński s. 91-124
Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych Mirosław Makohonienko Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 95-102
Grób konia z Dziekanowic Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 103-129
Cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, st. 2 Jacek Wrzesiński s. 103-146
Theutonici fundas cum lapidibus rotabant - proca broń zapoznana Jacek Wrzesiński s. 125-139
Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego Jacek Wrzesiński s. 125-127
Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. poznańskie Janusz Górecki Maciej Hennenberg Jacek Wrzesiński s. 130-131
Lednicka plakietka z orłem oraz kilka uwag na temat adaptacji i rozpowszechniania się orła-symbolu Jacek Wrzesiński s. 133-158
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1, wykop I/83, II/85 Edwin Dzięciołowski Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 139-140
Ostrów Lednicki, woj. poznańskie Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 139
Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 141-160
Z problematyki węgli drzewnych w jamach grobowych - częstość występowania węgli drzewnych w grobach wczesnośredniowiecznego cmentarzyska "Mały Skansen" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 143-161
Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska "Mały Skansen" : kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 149-166
Profesor Stanisław Suchodolski dziewiątym Laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 149-151
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego w rękach Profesor Klementyny Żurowskiej Jacek Wrzesiński s. 149-152
Lednicki przyczynek do znajomości plecionkarstwa Jacek Wrzesiński s. 151-171
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1. Wykop I/83, II/86, III/86 Janusz Górecki P. Patan Jacek Wrzesiński s. 152-153
SIR-8 - radarowa obserwacja struktur podpowierzchniowych Ostrowa Lednickiego Jacek Wrzesiński s. 157-166
"Koziołek Lednicki" - problemy z XIX-wiecznymi znaleziskami Jacek Wrzesiński s. 163-170
Edukacja historyczna w grodzie w Grzybowie - kalendarium wydarzeń Jacek Wrzesiński s. 163-169
Prospekcja elektrooporowa Ostrowa Lednickiego Przemysław Kiszkowski Jacek Wrzesiński s. 167-195
Naczynie drewniane z wczesnośredniowiecznego grobu w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 167-174
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1 wykop I/83, II/87, III/87 (gród). Stanowisko 2 (podgrodzie) Janusz Górecki P. Patan Jacek Wrzesiński M. Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 167-168
Ostrów Lednicki, woj. poznańskie Janusz Górecki Bohdan Urbanik Jacek Wrzesiński s. 170
    Zacytuj
  • Udostępnij
Osada ludności kultury łużyckiej w Chłapowie, gm. Dominowo stanowisko 3 Jacek Wrzesiński s. 173-202
Dziekanowice, st. 22, gm. Lubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 179-180
Profesor Antoni Gąsiorowski ósmym laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 181-185
Misa brązowa z cmentarzyska w Dziekanowicach - próba interpretacji Jacek Wrzesiński s. 185-201
Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. poznańskie Janusz Górecki Maciej Hennenberg Jacek Wrzesiński s. 188-189
Gródek na Ledniczce Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 197-246
Rok 2011 na grodzie w Grzybowie Jacek Wrzesiński s. 215-220
Henryk Samsonowicz laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 225-228
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 227-230
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursu SYBILLA 2010 w kategorii konserwacja muzealiów Jacek Wrzesiński s. 231-236
Odkrycie i stratygrafia w rejonie grobu 23 Jacek Wrzesiński s. 231-237
Projekt edukacyjny "Mały Archeolog" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 237-243
Impreza plenerowa "W lednickim grodzie księcia Mieszka" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 245-247
Europejskie dni dziedzictwa na grodzie w Grzybowie Jacek Wrzesiński s. 249-251
Folwarki - sprawozdanie z ewidencji w gminach Kiszkowo i Kłecko, woj. poznańskie Jacek Wrzesiński s. 251-260
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla Profesora Jerzego Wyrozumskiego Jacek Wrzesiński s. 253-255
Funeralia Lednickie - warsztaty archeologiczno-antropologiczne Jacek Wrzesiński s. 255-256
Zjazd Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2010-2011 Jacek Wrzesiński s. 257-258
Jubileuszowy rok Muzeum Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 265-284
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 285-286
Cmentarzysko szkieletowe w Siemianowie - archeologiczne badania ratownicze Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 313-324
Siedem spotkań funeralnych Jacek Wrzesiński s. 317-319
Wokół pewnego jubileuszu... Jacek Wrzesiński s. 321-324
Grób "pradziejowy" z Dziekanowic, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 325-338
Czwarte warsztaty archeologiczno-antropologiczne -"Funeralia Lednickie" Jacek Wrzesiński s. 325
II Ogólnopolski Zjazd Wojów Słowiańskich - Grzybowo 2001 Jacek Wrzesiński s. 343-344
Zawartość naczyń grobowych - próba analizy i interpretacji Ewa Bulska Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 345-356
Lednicka wieża-pomnik : z historii badań Ostrowa Lednickiego Tadeusz Panowicz Jacek Wrzesiński s. 347-349
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w badaniach nekropolii wczesnośredniowiecznych : próby uzyskania fragmentów informacji genetycznej z kości ludzkich pochodzących z XI wieku Andrzej Rezler Jacek Wrzesiński s. 351-354
O Dziećmiarkach, Łysej Górze i Psiababie, oraz "czerwonej karczmie" Waliszewek Jacek Wrzesiński s. 355-357
Ekspozycja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na Tour Salon 2003 Jacek Wrzesiński s. 359-360
Kopiec w Sroczynie - ostatni ślad cmentarzyska kurhanowego? Jacek Wrzesiński s. 361-364
Czytanie z kości : wystawa Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 365-368
Ubadać - na marginesie lednickiego koziołka Jacek Wrzesiński s. 365-366
"Lednicka nekropolia" - wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 367-376
"Smoła i dziegieć - First International Symposium on Wood Tar and Pitch", (Biskupin 1-4 lipca 1993 r.) Jacek Wrzesiński s. 393-395
Rezonans lednicki - z Ostrowa Lednickiego na Lednicę 2000 Jacek Wrzesiński s. 417
Warsztaty edukacyjne - "Aktywna historia" Jacek Wrzesiński s. 419-421
Wojtku - dziękujemy! Jacek Wrzesiński s. 419-420
Lednicka arkada Jacek Wrzesiński s. 429-432
Archeologiczna konferencja, zjazd i jubileusz na Lednicy Jacek Wrzesiński s. 457-459
Warsztaty archeologiczne - funeralia lednickie 2 Jacek Wrzesiński s. 463
Plener i wystawa: "Polonia Maior - wyobraźnia przeszłości". Dziekanowice 94 Jacek Wrzesiński s. 471-472
Listy i notatki w sprawie ochrony lednickich zabytków Tadeusz Panowicz Jacek Wrzesiński s. 473-476
Kamienne siekierki z okolic Sławna, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 509-510