Znaleziono 52 artykuły

Anna Wrzesińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba interpretacji struktury społecznej ludności na cmentarzysku : doniesienie wstępne Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 13-27
Odtworzenie stanu i dynamiki biologicznej ludności pochowanej na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym : Dziekanowice, stanowisko 22 Anna Wrzesińska s. 29-40
Europejskie Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim Anna Wrzesińska s. 37-43
W poszukiwaniu możliwości odtworzenia osobniczego stanu zdrowia na podstawie materiału wykopaliskowego Włodzimierz Bulikowski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 41-52
Charakterystyka urazów czaszki z cmentarzyska Anna Wrzesińska s. 53-64
Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 63-75
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 67-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tkaniny z grobów Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-94
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-73
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-72
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wspólny grób kobiety i mężczyzny - przykład z Dziekanowic, stan. 22 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 77-88
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Janusz Górecki Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 85-86
Analiza szczątków ludzkich znalezionych w rumowisku mostu gnieźnieńskiego Ostrowa Lednickiego Anna Wrzesińska s. 89-94
Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych Mirosław Makohonienko Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 95-102
Grób konia z Dziekanowic Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 103-129
Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego w miejscowości Łubowo Anna Wrzesińska s. 135-139
Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 141-160
Z problematyki węgli drzewnych w jamach grobowych - częstość występowania węgli drzewnych w grobach wczesnośredniowiecznego cmentarzyska "Mały Skansen" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 143-161
Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska "Mały Skansen" : kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 149-166
IZABELLA 2016 Anna Wrzesińska s. 157-160
Naczynie drewniane z wczesnośredniowiecznego grobu w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 167-174
Opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska rzędowego w Gołuniu, stan. 23 Anna Wrzesińska s. 177-237
Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z grobu 17 Anna Wrzesińska s. 179-184
Depozyty monetarne w grobach wczesnośredniowiecznego cmentarzyska Dziekanowice stanowisko 22 Anna Wrzesińska s. 179-180
Dziekanowice, st. 22, gm. Lubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 179-180
Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej, stan. 14 oraz na Wzgórzu Panieńskim w Gnieźnie, posesja o. Franciszkanów, stan. 37, gm. loco, woj. wielkopolskie Anna Wrzesińska s. 209-241
Analiza antropologiczna szkieletu z grobu 15 Anna Wrzesińska s. 233-242
Pochówek z kościoła św. Mikołaja w Gieczu : opracowanie antropologiczne Anna Wrzesińska s. 235-241
Projekt edukacyjny "Mały Archeolog" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 237-243
Morfologiczne i radiologiczne badanie szkieletu olbrzymki z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Ostrowcu Lednickim Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka Anna Sokół Anna Wrzesińska s. 239-276
Pochówki trumienne z krypty kościoła w Niepruszewie - wyniki prac antropologicznych Anna Wrzesińska s. 243-246
Impreza plenerowa "W lednickim grodzie księcia Mieszka" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 245-247
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z terenu kościoła w Czerniejewie Anna Wrzesińska s. 247-248
Wyniki ekspertyzy antropologicznej szkieletu ludzkiego znalezionego na terenie Parku Miejskiego im. gen. Władysława Andersa w Gnieźnie Anna Wrzesińska s. 249-251
Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Gniezna, ul. Jana Pawła II Anna Wrzesińska s. 253-254
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo Anna Wrzesińska s. 255-258
Jubileuszowy rok Muzeum Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 265-284
Cmentarzysko szkieletowe w Siemianowie - archeologiczne badania ratownicze Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 313-324
Materiał kostny z badań katedry na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, powtórnie złożony w jej kryptach Anna Wrzesińska s. 321-333
Grób "pradziejowy" z Dziekanowic, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 325-338
Badania interwencyjne w Krzyszczewie, gmina Gniezno Anna Wrzesińska s. 339-341
Zawartość naczyń grobowych - próba analizy i interpretacji Ewa Bulska Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 345-356
Materiał szkieletowy w zbiorach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska s. 359-366
Czytanie z kości : wystawa Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 365-368
"Lednicka nekropolia" - wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 367-376
Opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich pochodzących z interwencji na wezwanie policji i prokuratury z Gniezna Anna Wrzesińska s. 369-373
Sprawozdanie z badań antropologicznych krypty grobowej rodu Weiherów w Bożympolu Wielkim Anna Wrzesińska s. 375-393
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych zabezpieczonych na terenie parku Pałacu w Rogalinie w pryzmie ziemi zwiezionej z wykopów budowlanych z terenu Starego Browaru w Poznaniu Anna Wrzesińska s. 395-398
Ekspertyza antropologiczna materiału kostnego z miejscowości Gołuń, gmina Pobiedziska, powiat poznański Anna Wrzesińska s. 399-404
Lednicka skrzyneczka relikwiarzowa - uzupełnienia Anna Wrzesińska s. 439-444
Materiał szkieletowy z badań ratowniczych w Fałkowie i Lednogórze gmina Łubowo Anna Wrzesińska s. 483-490
Informacja na temat zbioru zabytków wydzielonych Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska s. 505-508