Znaleziono 6 artykułów

Mirosław Makohonienko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych Mirosław Makohonienko Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 95-102
Analiza palinologiczna zawartości ziemi z misy brązowej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stanowisko 22 Mirosław Makohonienko s. 207-212
Flora dryasowa w osadach limnicznych północnej części Jeziora Lednickiego Mirosław Makohonienko Kazimierz Tobolski s. 261-265
Mikro i makrofosylia osadów podstawy grodu na wyspie Ledniczce (Rybitwy-Ledniczka, st. 4) Mirosław Makohonienko Tomasz Schubert s. 375-388
Badania paleoekologiczne średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska Mirosław Makohonienko Tomasz Schubert s. 375-376
Spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej Giecz '91 Mirosław Makohonienko Marek Polcyn s. 401