Znaleziono 10 artykułów

Katarzyna Szalonka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie koncepcji "sharing economy" na rynku turystycznym Izabela Gruszka Anna Krajewska-Smardz Katarzyna Szalonka s. 31-42
Kierunki zmian orientacji rynkowej aptek Katarzyna Szalonka s. 77-86
Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym Katarzyna Szalonka s. 91-103
Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji Katarzyna Szalonka s. 93-105
Wpływ otoczenia na zachowania podmiotów na rynku farmaceutycznym Katarzyna Szalonka Mariusz Szalonka Grażyna Ullrich s. 125-139
Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech Katarzyna Szalonka Grażyna Ullrich s. 141-152
Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Katarzyna Szalonka s. 171-181
Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych Katarzyna Szalonka Lucyna Witek s. 189-196
Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii : analiza komparatywna Agnieszka Sadowa Katarzyna Szalonka s. 349-363
Doświadczenia aptek niemieckich w zarządzaniu asortymentem jako implikacja dla rozwoju działalności polskiego rynku aptecznego Katarzyna Szalonka Grażyna Ullrich s. 645-657