Znaleziono 1 artykuł

Zygmunt Sułkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Encyklopedia Katolicka", T. I : "Alfa i Omega-Baptyści", pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułkowskiego, Lublin 1973 : [recenzja] Józef Glemp Feliks Gryglewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sułkowski (aut. dzieła rec.) Romuald Łukaszyk (aut. dzieła rec.) s. 313-317