Znaleziono 9 artykułów

Feliks Gryglewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Redakcja Łk 8, 15 Feliks Gryglewicz s. 19-24
Dyskusja Jezusa (J 8, 12-59) Feliks Gryglewicz s. 29-42
Wkład św. Jana Ewangelisty w opracowanie rozmowy z Nikodemem Feliks Gryglewicz s. 43-64
Dwie wzmianki o chrzcie w Ewangelii św. Jana Feliks Gryglewicz s. 66-76
Aktualna problematyka czwartej Ewnagelii Feliks Gryglewicz s. 79-86
Ein rätselhaftes Fragment des 4. Evangeliums (4, 31-38) Feliks Gryglewicz s. 125-139
Dwa lata polskiej biblistyki Feliks Gryglewicz s. 267-285
"Teologia hymnów Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa", Feliks Gryglewicz, Lublin 1975 : [recenzja] Bogusław Wilda Feliks Gryglewicz (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Encyklopedia Katolicka", T. I : "Alfa i Omega-Baptyści", pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułkowskiego, Lublin 1973 : [recenzja] Józef Glemp Feliks Gryglewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sułkowski (aut. dzieła rec.) Romuald Łukaszyk (aut. dzieła rec.) s. 313-317