Znaleziono 2 artykuły

Romuald Łukaszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troskliwi współpracownicy urzędu biskupiego Romuald Łukaszyk s. 25-34
"Encyklopedia Katolicka", T. I : "Alfa i Omega-Baptyści", pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułkowskiego, Lublin 1973 : [recenzja] Józef Glemp Feliks Gryglewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sułkowski (aut. dzieła rec.) Romuald Łukaszyk (aut. dzieła rec.) s. 313-317