Znaleziono 82 artykuły

Ewa Stawicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wołanie Ewa Stawicka s. 9
Oto człowiek Ewa Stawicka s. 9
Czas świąteczny Ewa Stawicka s. 11
Cywilnoprawna odpowiedzialność władzy publicznej za szkody wynikłe ze stosowania dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy Ewa Stawicka s. 35-42
Proces Oskara Wilde'a Ewa Stawicka s. 62-75
Sprawa Józefa Piłsudskiego Ewa Stawicka s. 64-73
Proces Anny Göldin Ewa Stawicka s. 66-78
Proces Jana Husa Ewa Stawicka s. 75-83
Proces Philippe'a Petaina Ewa Stawicka s. 81-93
Proces Pawła z Tarsu Ewa Stawicka s. 85-98
Proces o zamek Horeszkowo Ewa Stawicka s. 88-104
Proces Milady Horákovej Ewa Stawicka s. 90-103
Proces Waleriana Łukasińskiego Ewa Stawicka s. 92-115
Konferencja pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów na temat: „Międzynarodowy arbitraż w Polsce” Warszawa, 16-18 września 1999 r. Ewa Stawicka s. 94-95
Sprawa Giacomo Casanovy Ewa Stawicka s. 95-105
Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów Warszawa, 18 września 1999 r. Ewa Stawicka s. 96-97
Spotkanie Londyńskiej Grupy Młodych Solicytorów Londyn, 1-3 października 1999 r. Ewa Stawicka s. 100-101
Aplikacja adwokacka w założeniach i praktyce : (dyskusja) Ryszard Kalisz Lesław Kostórkiewicz Marcin Smoczyński Ewa Stawicka Jacek Trela Leszek Zgódka s. 100-105
Kalendarz brukselski : reguły konkurencji a wykonywanie zawodu Ewa Stawicka s. 101-102
Uwagi na tle założeń reformy kształcenia prawników w Niemczech Ewa Stawicka s. 101-103
O sytuacji w czeskiej palestrze Ewa Stawicka s. 102-104
Kodeks etyki zawodowej adwokatów XXI wieku Ewa Stawicka (tłum.) s. 104-109
Proces Ala Capone Ewa Stawicka s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Status Międzynardowej Unii Adwokatów (Union Internationale des Avocats) Ewa Stawicka (tłum.) s. 109-121
Wytyczne Szwajcarskiego Związku Adwokatów do Kodeksu Obowiązków kantonalnych Związków Adwokackich Ewa Stawicka (tłum.) s. 110-113
Proces Fiodora Dostojewskiego Ewa Stawicka s. 112-124
Statut Szwajcarskiego Związku Adwokatów Ewa Stawicka (tłum.) s. 113-120
Proces Jezusa Chrystusa Ewa Stawicka s. 114-118
Pactum de quota litis jako sposób wynagradzania czeskiego adwokata : argumenty za i przeciw w międzynarodowym kontekście porównawczym Ondej Dostál Ewa Stawicka (tłum.) s. 116-126
Tomasz Morus Ewa Stawicka s. 116-126
Proces Romualda Traugutta Ewa Stawicka s. 119-133
Proces Ludwika XVI Ewa Stawicka s. 119-131
Giełda jako rynek kapitałowy w gospodarce wolnorynkowej Ewa Stawicka Hans Vontobel s. 123-125
Porównanie atrakcyjności Budapesztu, Pragi i Warszawy jako ośrodków finansowych Arpad Pongracz Ewa Stawicka s. 125-129
Proces Maty Hari Ewa Stawicka s. 130-144
Uprawnienie adwokatów do uczestniczenia w cywilnych procedurach kasacyjnych w wybranych państwach europejskich Ewa Stawicka s. 137-138
Prywatyzacja w systemie prawa Ewa Stawicka s. 139-140
97. Sesja Plenarna CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej) oraz spotkanie wielostronne Komitetu PECO (Komitetu dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej), Dublin 6-7 grudnia 2002 r. Ewa Stawicka s. 143-146
Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej Ewa Stawicka s. 144-158
Konferencja: "Ponadgraniczna współpraca prawników" (pod auspicjami Czeskiej Izby Adwokackiej), Praga 12-14 września 2002 r. Ewa Stawicka s. 146-147
Konferencja: "Rola samorządów zawodowych w zliberalizowanej Europie" (pod auspicjami Europejskiej Akademii Prawa z siedzibą w Trewirze), Bruksela 28-29 listopada 2002 r. Ewa Stawicka s. 146-149
"ŚPIJ, MĘŻNY" w Katyniu, Charkowie i Miednoje", Stanisław Mikke, Warszawa 1998 : [recenzja] Ewa Stawicka Stanisław Mikke (aut. dzieła rec.) s. 147-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanowisko Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) w kwestii praw podstawowych Ewa Stawicka s. 147-149
Sprawa Morgenbesser czyli precedens aplikancki w Luksemburgu Ewa Stawicka s. 150-151
III Zjazd Czeskiej Izby Adwokackiej - Praga, 29 październik 2002 r. Stanisław Mikke Ewa Stawicka s. 152-153
"Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowej", A. Tynel, Warszawa 1999 : [recenzja] Ewa Stawicka A. Tynel (aut. dzieła rec.) s. 155-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjazd Federacji Adwokatur Europejskich, Wiedeń 16-19 maja 2002 r. Ewa Stawicka s. 158-162
Aktualne stanowisko CCBE w kwestii Układu Ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) Ewa Stawicka s. 159-162
Wizyta w Pradze Ewa Stawicka s. 161-163
Sesja Plenarna CCBE, Bruksela, 24-25 maja 2002 r. Ewa Stawicka s. 162-163
"Modernizacja i reforma prawa konkurencji w Unii Europejskiej" (pod auspicjami Sekcji Prawa UE Międzynarodowej Unii Adwokatów), Barcelona 9 kwietnia 2002 r. Ewa Stawicka s. 164-165
Europejski Trybunał Sprawiedliwości o kosztach adwokackich w postępowaniu toczącym się za granicą Ewa Stawicka s. 180-181
Jubileusz 150-lecia Berlińskiego Stowarzyszenia Adwokatów oraz Trzecia Konferencja Adwokatur Krajów Przystępujących do Unii Europejskiej, Berlin, 6–8 listopada 2003 r. Ewa Stawicka s. 182-183
31. Europejska Konferencja Prezesów - Wiedeńskie Spotkania Adwokatów (pod auspicjami Austriackiego Federalnego Stowarzyszenia Adwokatów) oraz Posiedzenie Stałej Komisji CCBE i Komitetu PECO, Wiedeń, 27-29 lutego 2003 r. Ewa Stawicka s. 183-184
IV Zjazd Czeskiej Izby Adwokackiej, Praga, 21 października 2005 r. Stanisław Mikke Ewa Stawicka s. 185-187
"Niezwykłe procesy", Ewa Stawicka, [Warszawa] 1998 : [recenzja] Paweł Ziętara Ewa Stawicka (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Tekst petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego przez struktury francuskiego samorządu adwokackiego Ewa Stawicka s. 195-202
Droga do zawodu solicytora w Irlandii Ewa Stawicka s. 196-200
Seminarium na temat wykonywania zawodu adwokata w Unii Europejskiej oraz świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną - Praga, 11-12 grudnia 2001 r. Ewa Stawicka s. 196-199
Czy w wypadku istnienia dwóch różnych co do treści postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy należy skorzystać ze szczególnego trybu opisanego w art. 679 k.p.c., czy też z instytucji wznowienia postępowania? Ewa Stawicka s. 202-203
XXXIII Wiedeńskie Spotkania Adwokatów, Wiedeń, 3–5 lutego 2005 r. Ewa Stawicka s. 210-213
Statut Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) Ewa Stawicka s. 211-220
Posiedzenie Stałej Komisji CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej) oraz Komitetu PECO, Kraków 26-27 czerwca 2003 r. Ewa Stawicka s. 217-218
Prawnicy w Unii Europejskiej : wystąpienie Pani Minister Jolanty Szymanek-Deresz, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszone podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. Ewa Stawicka Jolanta Szymanek-Deresz s. 219-220
Otwarcie polskiego rynku usług prawniczych : tezy wystąpienia Ministra Sylweriusza Królaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. Ewa Stawicka s. 221
Czy w procesie odszkodowawczym toczącym się z zastosowaniem przepisu art. 160 k.p.a. sąd jest władny samodzielnie dokonać oceny prawidłowego kręgu zainteresowanych w postępowaniu administracyjnym zakończonym wadą opisaną w art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzoną następnie w postępowaniu nadzorczym? Ewa Stawicka s. 221-223
Doświadczenia irlandzkiego adwokata związane z akcesją do Unii Europejskiej : skrót wystąpienia Johna Fisha, byłego Prezydenta CCBE, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. John Fish Ewa Stawicka s. 222-227
Zadania związane ze stosowaniem «acquis communautaire» po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : tezy wystąpienia Sabine Kloss-Tullius, przedstawicielki Delegacji Komisji Europejskiej w Polsce, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czewca 2003 r. Ewa Stawicka s. 228-229
Nowe książki Ewa Stawicka s. 228-230
Podpisanie porozumienia o współpracy adwokatury polskiej i czeskiej, Praga, 10 września 2003 r. Stanislav Balík Stanisław Rymar Ewa Stawicka s. 231-233
Przegląd czasopism prawniczych Ewa Stawicka s. 231-232
Czy przejawy subiektywnego przekonania posiadacza nieruchomości, że służy mu zaledwie posiadanie zależne, wykluczają stwierdzenie zasiedzenia na jego rzecz? Ewa Stawicka s. 234-236
98.Sesja Plenarna CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej), Bergen 23-24 maja 2003 r. Ewa Stawicka s. 235-237
Czy przedmiot majątkowy należący w chwili testowania do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej może zostać objęty zapisem windykacyjnym? Ewa Stawicka s. 238-240
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 247-250
Varia Ewa Stawicka s. 252
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 274-276
Wolność adwokatury na przestrzeni dziejów – międzynarodowa konferencja na temat historii adwokatury, Bratysława, 30 listopada 2012 r. Ewa Stawicka s. 274-275
Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych Ewa Stawicka s. 281-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 287-289
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 294-295
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności Ewa Stawicka s. 315-329