Znaleziono 2 artykuły

John Fish

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenia irlandzkiego adwokata związane z akcesją do Unii Europejskiej : skrót wystąpienia Johna Fisha, byłego Prezydenta CCBE, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. John Fish Ewa Stawicka s. 222-227
List od Prezydenta CCBE Johna Fisha skierowany do Premiera polskiego rządu Leszka Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Janika oraz do Ministra Sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka John Fish s. 237-238