Znaleziono 1 artykuł

Ondej Dostál

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pactum de quota litis jako sposób wynagradzania czeskiego adwokata : argumenty za i przeciw w międzynarodowym kontekście porównawczym Ondej Dostál Ewa Stawicka (tłum.) s. 116-126