Znaleziono 20 artykułów

Piotr Stawecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojsko Polskie i społeczeństwo w latach 1919-1920 w świetle raportów i komunikatów naczelnych władz wojskowych Piotr Stawecki s. 7-28
Prawne podstawy organizacji i działania Wojska Polskiego od września 1939 do października 1997 roku Piotr Stawecki s. 21-42
Generałowie polscy w wojnie obronnej 1939 roku i ich dalsze losy wojenne : cz. 1 Piotr Stawecki s. 51-76
Rozmowy sztabowe polsko-francuskie w Paryżu (maj 1924 r.) Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 55-70
Generałowie polscy w wojnie obronnej 1939 roku i ich dalsze losy wojenne : cz. 2 Piotr Stawecki s. 92-113
W odpowiedzi profesorowi Włodzimierzowi Kozłowskiemu Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 131-135
Profesorowi Kozłowskiemu zamiast replik Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 144
Trójgłos w sprawie książki o generale Pragłowskim Henryk Bułhak Piotr Cichoracki Piotr Stawecki Daniel Koreś (aut. dzieła rec.) s. 149-164
O dowódcach 7 DP w latach 1921-1939 Henryk Bułhak Piotr Stawecki Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 157-165
"Następcy Komendanta : wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939", Piotr Stawecki, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Piotr Stawecki (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Generałowie Wojska Polskiego 1918–1926 Piotr Stawecki Czesław szafran Andrzej Wojtaszek (aut. dzieła rec.) s. 165-174
Wskrzeszeni Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919 Piotr Stawecki s. 185-199
Oceny przewrotu majowego 1926 roku w stolicach europejskich Piotr Stawecki s. 231-236
Warmiacy i Mazurzy - kawalerowie Krzyża i Medalu Niepodległosci Piotr Stawecki s. 307-315
"Pebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł", wyd. Piotr Stawecki, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Michał Czajka Piotr Stawecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 351-352
Koncepcje operacyjne polskiego Sztabu Generalnego wobec Prus Wschodnich w latach 1919-1939 Piotr Stawecki s. 381-398
Stosunki polsko-litewskie Piotr Stawecki Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 411-416
Stanowisko polskich władz wojskowych wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach : (w świetle materiałów Centralnego Archiwum Wojskowego) Piotr Stawecki s. 451-466
Stanowisko Sejmu Ustawodawczego wobec plebiscytu na Wamii, Mazurach i Powiślu w roku 1920 Piotr Stawecki s. 451-465
Generał Marian Kukiel jako szef Biura Historycznego Sztabu Generalnego i jego konflikt z marszałkiem Józefem Piłsudskim w 1925 r. Piotr Stawecki s. 493-516