Znaleziono 5 artykułów

Daniel Koreś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu a przygotowania Wojska Polskiego do wojny, 1935-1939 Daniel Koreś s. 97-126
Działania 1 Dywizji Jazdy w ramach Grupy Pościgowej gen. ppor. Stanisława Hallera (21–30 sierpnia 1920 r.) oraz w czasie boju pod Komarowem (31 sierpnia 1920 r.) Daniel Koreś s. 108-147
Trójgłos w sprawie książki o generale Pragłowskim Henryk Bułhak Piotr Cichoracki Piotr Stawecki Daniel Koreś (aut. dzieła rec.) s. 149-164
"Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów", Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Jerzy Maroń, Krzysztof Widzyński, Wrocław 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Jacek Jędrysiak (aut. dzieła rec.) Daniel Koreś (aut. dzieła rec.) Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) Krzysztof Widzyńśki (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny", J. Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski, Gdańsk–Zakrzewo 2013 : [recenzja] Daniel Koreś J. Pałka (aut. dzieła rec.) M. Venken (aut. dzieła rec.) K. M. Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 295-299