Znaleziono 16 artykułów

Ivana Rochovská

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Ivana Rochovska s. 17-21
"Natural Science Education of Preschol and Primary School Teachers in V4 Countries", Ivana Rochovská, Szent István University 2014 : [recenzja] Božena Švábová Ivana Rochovská (aut. dzieła rec.) s. 65-67
Pedagogická prax študentov programu Predškolská a elementárna pedagogika na Slovensku Beáta Akimjaková Ivana Rochovska s. 79-83
The Preconceptions of Children at a Preschool Age on the Topic of the Air and the Weather Ivana Rochovská s. 111-131
The issue of the development of scientific literacy in the field of pre-school and elementary school pedagogy Ivana Rochovská s. 115-155
Développement des connaissances en sciences naturelles dans l'éducation primaire = Development of scientific literacy in primary education : Ivana Rochovská Jolanta Karbowniczek Ivana Rochovská (aut. dzieła rec.) s. 125-126
Le développement des compétences clés dans l'enseignement élémentaire et primaire : Ivana Rochovská – Zdenka Hlaváčová Jolanta Karbowniczek Grzegorz Łuszczak Zdenka Hlaváčová (aut. dzieła rec.) Ivana Rochovská (aut. dzieła rec.) s. 127-128
Projekt výskumu prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementarna pedagogika Beáta Akimjaková Ivana Rochovska s. 137-141
Science Education in V4 Countries and the Formation of Scientific Literacy Ivana Rochovská s. 143-155
Metódy rozvíjania prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave pedagógov predprimárneho a primárneho stupňa školy Ludmila Krajčíriková Ivana Rochovská s. 143-147
Recenzja książki Valentíny Trubíniovej "Učiteľ a európske hodnoty", Wyd. Verbum, Ružomberok 2014 Ivana Rochovská Valentína Trubíniova (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Recenzja książki Ivany Rochovskej i Dagmary Krupovej "Developing the science education of children at a preschool age within the context of cultural literacy", Wyd. PWSZ, Chełm 2014 Božena Švábova Dagmara Krupova (aut. dzieła rec.) Ivana Rochovska (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Tradition and Innovation in Education of Modern Teachers' Generation VI" : International Scientific Conference in Levoča Beata Akimjakova Ivana Rochovska s. 193-195
Recenzja książki Ivany Rochovskej i Boženy Švábovej “Ľudové remeslá a zvykoslovné tradície a možnosti ich využitia v primárnom vzdelávaní”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012 Ľudmila Krajčíriková Ivana Rochovska (aut. dzieła rec.) Božena Švábova (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Recenzja książki Dagmary Krupovej i Ivany Rochovskej “Využívanie metód zážitkového učenia v materskej škole”, Metodicko-Pedagogické Centrum, Bratislava 2012 Marta Oravcová Dagmara Krupova (aut. dzieła rec.) Ivana Rochovska (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Recenzja książki Boženy Švábovej “Riekanky a hry v predprimárnom období”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012 Ivana Rochovská Božena Švábova (aut. dzieła rec.) s. 235-236