Znaleziono 5 artykułów

Ľudmila Krajčíriková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Špecifiká edukácie rómskych žiakov Ľudmila Krajčíriková s. 57-69
Metódy rozvíjania prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave pedagógov predprimárneho a primárneho stupňa školy Ludmila Krajčíriková Ivana Rochovská s. 143-147
"Travail socio-éducatif et de formation avec l'ethnie Rom", Ludmila Krajcirikova, Fribourg 2012 : [recenzja] Lucia Gažiová Ludmila Krajcirikova (aut. dzieła rec.) s. 159-162
Recenzja książki Ľudmily Krajčírikovej “Didaktika výchovných činností v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012 Beáta Akimjaková Ľudmila Krajčírikova (aut. dzieła rec.) s. 227-228
Recenzja książki Ivany Rochovskej i Boženy Švábovej “Ľudové remeslá a zvykoslovné tradície a možnosti ich využitia v primárnom vzdelávaní”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012 Ľudmila Krajčíriková Ivana Rochovska (aut. dzieła rec.) Božena Švábova (aut. dzieła rec.) s. 229-230