Znaleziono 2 artykuły

Marta Oravcová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzja książki Dagmary Krupovej i Ivany Rochovskej “Využívanie metód zážitkového učenia v materskej škole”, Metodicko-Pedagogické Centrum, Bratislava 2012 Marta Oravcová Dagmara Krupova (aut. dzieła rec.) Ivana Rochovska (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Recenzja książki Zdenki Hlaváčovej “Kompetenčný profil edukannta a edukátora v predprimárnom a primárnom vzdelávaní”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012 Marta Oravcová Zdenka Hlaváčova (aut. dzieła rec.) s. 233-234