Znaleziono 18 artykułów

Magdalena Paciorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek do duszy i ciała w kategorii "dobrej śmierci" - w świetle przewodników, poradników i testamentów staropolskich Magdalena Paciorek s. 43-54
Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej Magdalena Paciorek s. 93-124
Prasa lekarska w Polsce w latach 1945-1949 Magdalena Paciorek s. 149-184
Instytucja nadzoru fachowo-lekarskiego w Polsce w latach 1947-1950 w świetle ówczesnych doniesień prasowych Magdalena Paciorek s. 149-167
Idea ruchu stachanowskiego w sektorze zdrowotnym w latach 1948-1956 : (na przykładzie czasopisma "Służba Zdrowia") Magdalena Paciorek s. 149-175
"Nieludzka medycyna - lekarze w służbie nazizmu", Stanisław Sterkowicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Paciorek Stanisław Sterkowicz (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Apteka >>Pod Złotym Lwem<< w Toruniu", A. Drygas, Łódź 2006 : [recenzja] Magdalena Paciorek Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Zło tolerowane : prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku", Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Jolanta Sikorska-Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 194-196
Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923-1938 Magdalena Paciorek s. 197-219
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu "Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku " - Ustroń, 24 - 26 marca 2006 roku Magdalena Paciorek s. 203-205
Muzeum Nauki i Medycyny w Damaszku Magdalena Paciorek s. 237-242
"Lekarze jako grupa zawodowa II Rzeczpospolitej", Elżbieta Więckowska, Wrocław 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Elżbieta Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 241-244
WOLFFIANA 2004 Magdalena Paciorek s. 247-248
"Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX", pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX w.", Magdalena Paciorek ; red. Bożena Urbanek, Katowice 2004 : [recenzja] Jacek Tomasz Persa Magdalena Paciorek (aut. dzieła rec.) Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 260-268
Sprawozdanie z wystawy zatytułowanej "Szminka i karabin - kobiety polskie na frontach II wojny światowej w 60 rocznicę jej zakończenia" Magdalena Paciorek s. 269-271
"Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego", Magdalena Paciorek, Warszawa 2010 : [recenzja] K. Kret Magdalena Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Higieniści : z dziejów eugeniki", Maciej Zaremba Bielawski, Wołowiec 2011 : [recenzja] Magdalena Paciorek Maciej Zaremba Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 281-284